Ajánlott szabadon választható tárgyak

 

Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek (VIVEAV56)

Előadás / gyakorlat / labor hetente (db): 2/0/0

Követelméy: v

Kreditérték: 2

Félév: 6,7, (őszi)

Oktatás nyelve: hu

Tárgyfelelős: Dr. Dán András

Oktatók:

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Raisz DávidTud.smts.Villamos Energetika Tanszék

 

Intelligens villamosenergia-rendszer alapok (VIVEAV70)

Előadás / gyakorlat / labor hetente (db): 4/0/0

Követelméy: v

Kreditérték: 4

Félév: 6,7, (őszi)

Oktatás nyelve: hu

Tárgyfelelős: Dr. Dán András

Oktatók: Dr. Dán András, egyetemi tanár, Villamos Energetika Tanszék, VM Csoport

 

Villamosenergetikai alkalmazások (VIVEAV55)

Előadás / gyakorlat / labor hetente (db): 0/2/0

Követelméy: v

Kreditérték: 2

Félév: 6,7, (őszi)

Oktatás nyelve: hu

Tárgyfelelős: Dr. Dán András

Oktatók:

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Czira ZsuzsaadjunktusVET VMK csoport
 Dr. Dán András egyetemi tanár VET VMK csoport
  

Ezt a tárgyat célszerű a Villamos energetika tárggyal párhuzamosan hallgatni, mert a tárgy célja a Villamos energetika tárgyban tanultak készségszintű gyakorlati alkalmazása, fejlesztése, a fizikai összefüggések mélyebb megértése, az elméleti ismeretek elmélyítése számítási példákon keresztül, és részben szakmai videofilmek vetítése által

 

Villamos energia és környezetvédelem (VIVEJV81)

Előadás / gyakorlat / labor hetente (db): 4/0/0

Követelméy: v

Kreditérték: 4

Oktatás nyelve: hu

Tárgyfelelős: Dr. Dán András

Oktatók:

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Kiss Péteregyetemi tanársegédVET VM Csop.
   

 

VER Mikroprocesszoros védelmek és alállomási irányítástechnika (VIVEJV54)

Előadás / gyakorlat / labor hetente (db): 3/0/1

Követelméy: v

Kreditérték: 4

Oktatás nyelve: hu

Tárgyfelelős: Dr. Dán András

Oktatók:

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Petri KornéladjunktusVillamos Energetika Tsz.

 

Villamosenergia kereskedelem és piacszabályozás (VIVEBV11)

Előadás / gyakorlat / labor hetente (db): 2/0/0

Követelméy: f

Kreditérték: 2

Oktatás nyelve: hu

Tárgyfelelős: Dr. Dán András

Oktatók:

Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
Dr. Czira Zsuzsa  egyetemi adjunktus  Villamos Energetika Tanszék  

 

Energiahatékonyság a gyakorlatban (VIVEAV78)

Előadás / gyakorlat / labor hetente (db): 2/0/0

Követelméy: f

Kreditérték: 2

Oktatás nyelve: hu

Tárgyfelelős: Dr. Dán András

Oktatók:

Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Dán Andrásegy. tanárBME VET
Raisz Dávidtud.s.mtsBME VET