Dolgozat címe Konzulens Évszám Méret
0,4 kV-os aktív felharmonikus szűrő vezérlő berendezésének tervezése Kisvölcsey Jenő 2001 14.5 KB Letöltés
A Budapest II. és XII. kerületét ellátó 10kV-os kábelhálozat fejlesztési programja Szabó László 2001 23.5 KB Letöltés
A Dunamenti Erőmű működéséhez kapcsolódó légköri környezetszennyezési kérdések vizsgálata Dr. Tajthy Tihamér 2005 52.5 KB Letöltés
A független rendszerirányító feledatai a hazai villamosenergia-piacon Faludi Andor 2001 24 KB Letöltés
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. villamos vontatási áramellátásának vizsgálata, különös tekintettel a villamos energia minőségére Dán András 2001 31 KB Letöltés
A magyar villamosenergia-rendszer központi feszültség-meddőteljesítmény szabályozási gyakorlatának elemzése Faludi Andor 2005 26.5 KB Letöltés
A MOL Rt. Dunai Finomítójának ellátását biztosító tranyszformátorok terhelésének kiegyenlítése főelosztók optimális átcsoportosításával Raisz Dávid 2005 30.5 KB Letöltés
A szekunder szabályozásban résztvevő erőművi gépcsoportok parancskövetésének vizsgálata Faludi Andor 2005 67.5 KB Letöltés
A villám- és túlfeszültség-védelem koordinált kialakítása és elvi tervezése egy bankfiók épületére Varjú György 2007 23.5 KB Letöltés
A wattos teljesítményszabályozás minőségének elemzése a hazai energiarendszerben Faludi Andor 2005 41 KB Letöltés
Adattárolás és kommunikációs módszerek mikroprocesszoros mérőberendezésekhez Kisvölcsey Jenő 2007 38 KB Letöltés
Alaphálózati alállomás optimális relévédelmiautomatika rendszere Zerényi József 2003 23 KB Letöltés
Árampiaci kereskedési rendszer tervezése Czira Zsuzsa 2001 24 KB Letöltés
Átviteli hálózati transzformátorállomások földelőháló anyag hatásának vizsgálata Varjú György 2006 26 KB Letöltés
Az EDS programrendszer és kiértékelő rajzrendszer továbbfejlesztése aszinkron gépek vizsgálatára Horváth István 2005 30 KB Letöltés
Az Oroszlányi Erőmű működéséhez kapcsolódó légköri környezetszennyezési kérdések vizsgálata Dr. Tajthy Tihamér 2003 41 KB Letöltés
Az Újpesti Fűtőerőmű üzeméhez kapcsolódó légköri környezetszennyezési kérdések Dr. Tajthy Tihamér 2002 35.5 KB Letöltés
Bevásárlóközpont épületvillamossági tervezése Czira Zsuzsa 2006 24 KB Letöltés
Diszpécseri tréning szimuláció alkalmazása KDSz rendszerirányítási tevékenységének támogatására Faludi Andor 2005 26.5 KB Letöltés
DSP algoritmusok real-time vizsgálatára szolgáló programrendszer Kisvölcsey Jenő 2003 23.5 KB Letöltés
DSP alkalmazása a villamosenergia-rendszerek jellemző mennyiségeinek mérésére Kisvölcsey Jenő 2000 13.25 KB Letöltés
Egy épülő 120/20 kV-os transzformátorállomás transzformáto- és leágazásvédelmének leírása, és védelmi paramétereinek beállítása Szabó László 2008 42.17 KB Letöltés
Elosztóhálózati transzformátorok egyes üzemviteli kérdéseinek vizsgálata Raisz Dávid 2009 25 KB Letöltés
Erősáramú kábelek terhelhetősége, túlterhelhetősége Varjú György 2002 21.5 KB Letöltés
Feszültség minőség monitoring rendszer létesítési és megvalósítási feltételei Dán András 2005 34.85 KB Letöltés
Frekvencia- és hatásos teljesítmény bemenetű PSS tervezése forgó gépes gerjesztés szabályozóhoz Kiss Lajos 2002 34 KB Letöltés
Kazincbarcika hosszútávú villamosenergia ellátásának kérdései Dr. Tajthy Tihamér 2000 24 KB Letöltés
Kisfeszültségű és ipartelepi hálózatok villamosenergia minőségének vizsgálatára alkalmas szoftver készítése Raisz Dávid 2006 36.5 KB Letöltés
Kisfeszültségű hálózati fogyasztók villám- és túlfeszültségvédelme Kiss Lajos 2007 40 KB Letöltés
Kisfeszültségű hálózatok veszteségcsökkentési módszereinek összehasonlítására alkalmas szoftver készítése Raisz Dávid 2006 34.5 KB Letöltés
Kisfeszültségű hálózatok veszteségeinek tudásalapú modellezés Raisz Dávid 2007 14.85 KB Letöltés

Dolgozat címe Konzulens Évszám Méret
Kötelező átvételű villamosenergia-termelés figyelembevétele üzemirányítási és kereskedelmi menetrendekben Faludi Andor 2008 35.93 KB Letöltés

Dolgozat címe Konzulens Évszám Méret
Közép- ill. kisfeszültségű villamos hálózat alrendszer szigetüzemi működésének vizsgálata elosztott energia termelés esetére Kiss Lajos 2006 26.5 KB Letöltés
Középfeszültségű hálózatok földzárlati hibahely meghatározása Dán András 2007 104.19 KB Letöltés
Mérőegységek tervezése energiaátviteli transzformátor diagnosztikájához. Becker Péter 2001 25 KB Letöltés
Mikrokontroller programozó és program tesztelő készülék Kisvölcsey Jenő 2003 54 KB Letöltés
Mikroprocesszoros védelmek vizsgálata Dr. Petri Kornél 2000 35 KB Letöltés
Mikroprocesszoros védelmek vizsgálata. Dr. Petri Kornél 2000 78 KB Letöltés
Nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatás csökkentés számítógépes modellezése Dán András 2005 28 KB Letöltés
Numerikus védelem alkalmazása hallgatói laboratóriumi mérésre Dr. Petri Kornél 2007 76.17 KB Letöltés
Objektumok és szolgáltatások túlfeszültségvédelmi kockázatelemzését támogató eljárás és program Varjú György 2007 24 KB Letöltés
Rendszerszintű U/Q szabályozás hatékonyságát befolyásoló hálozati jellemzők vizsgálata Faludi Andor 2005 26.5 KB Letöltés
Szabadvezetékek villamos paramétereinek számítási módszere és elektromágneses terének vizsgálata Varjú György 2007 115.5 KB Letöltés
Számítógépes eljárás kifejlesztése erősáramú kábelek állandosult terhelhetőségének vizsgálatára Varjú György 2000 36.5 KB Letöltés
Szélenergia rendszerek felépítése és alkalmazása Dán András 2001 56 KB Letöltés
Szinkrongenerátor szigetüzemének dinamikai vizsgálata Faludi Andor 2008 36.86 KB Letöltés

Dolgozat címe Konzulens Évszám Méret
Távvezeték paraméterek mérések útján történő pontosítása Raisz Dávid 2010 46.43 KB Letöltés

Dolgozat címe Konzulens Évszám Méret
Teljesítményáramlás számítása hálózati üzem előkészítéséhez Szabó László 2001 77 KB Letöltés
Vezérelhető szelektív mérőegység tervezése kábelimpendancia mérő berendezéshez Kisvölcsey Jenő 2002 25 KB Letöltés
Villamos hálózati távközlés (PLT) alkalmazási körök és feltételek Varjú György 2002 25.5 KB Letöltés
Villamosenergia-rendszer elosztóhálózat tervezése és a tervezést támogató szoftverek Szabó László 2005 23 KB Letöltés
Villamosenergia-rendszer stabilításvizsgálata közvetlen módszerrel Faludi Andor 2007 29 KB Letöltés
Vontatási transzformátorállomáson belüli földvisszavezető kábel optimális nyomvonalának meghatározása Varjú György 2006 28 KB Letöltés