A Villamos Művek és Környezet Csoport (2002 előtt Villamos Művek Tanszék – VMT) fő profilja a villamosenergia átvitel és elosztás terén és az ezzel kapcsolatos határterületeken felmerülő feladatok megoldása. Széleskörű ipari és nemzetközi beágyazottságának köszönhetően a hazai villamos energetikai képzésben is „piacvezető”, a nemzetközi mezőnyben versenyképes szerepet tölt be. Az itt végzett mérnökök jelentős része a magyar villamos energetika meghatározó egyéniségei.


A VM Csoport munkatársai rendszeresen végeznek szakértői, tervezői tevékenységet ipari partnereik számára. Ezek között megtalálható az összes hazai áramszolgáltató, a rendszerirányító és az energiahivatal, erőművek, vasutak, energiakereskedők, tervezőirodák, beszállítók és kivitelezők, valamint több külföldi cég, mint pl. a svéd Banverket vasúttársaság. Az intenzív ipari kapcsolatoknak köszönhetően termékeny összhang alakult ki az oktatás és a kutatás-fejlesztés-innováció között. A Csoport munkatársai aktív résztvevői hazai és külföldi tudományos szervezeteknek, szakmai munkabizottságoknak és testületeknek.

 

A Villamos Művek és Környezet Csoport jelenlegi oktatás és kutatási tématerületei felölelik a Villamosenergia-rendszerek, erőművek, megújuló energiaforrások, hálózatok, alállomások, fogyasztók állandósult és tranziens folyamatainak, együttműködésének, számítógépes és hagyományos üzemirányításának, mikroprocesszoros és hagyományos védelmeinek és védelmi rendszereinek, villamosenergia-piaci és minőségi hatásainak diszciplináit eszközeit és módszereit, idesorolva a szakterületet érintő interdiszciplináris szakterületeket (intelligens rendszerek, mérés, jelfeldolgozás, monitoring, megbízhatóság, környezeti hatásokat) is.

 

Jellemző kutatási projektek az elmúlt 5 évből:

 

Rendszerközi és lokális lengések csillapítása gerjesztő áramköri és turbina-szabályozó oldali beavatkozással, rendszerbomlás következtében aszinkron járó energiarendszerek újra-szinkronozásával járó folyamatok elemzése

Frekvenciafüggő terheléskorlátozás rendszerének vizsgálata összekapcsolt rendszerekben kialakuló hiányállapot kezelésére

Az elosztó-hálózati helyhez kötött létesítmények elektromágneses összeférhetőségére (EMC) vonatkozó követelményei

Villamos vasutak által távközlő rendszerekben okozott indukáló hatást meghatározó jellemzők vizsgálata

Középfeszültségű elosztóhálózat szabadvezetékei helyigényének, zárlatai számának csökkentése, környezeti hatásának javítása

Nagyfeszültségű és középfeszültségű rendszereket egyaránt tartalmazó kombinált távvezetékek túlfeszültség- és ívvédelme

KÖF hálózatok kettős földzárlat okozta potenciálemelkedések és a kisfeszültségű hálózatokba kijutó transzfer potenciál vizsgálata

Hálózati veszteségek forrásainak vizsgálata,a veszteségek csökkentési módszereinek felmérése

Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásai

Középfeszültségű szabadvezetéki hálózat földzárlati hibahelyének behatárolása, a hibahelyi maradékáram harmonikus tartalmának minimumra csökkentése

Meddőenergia gazdálkodás stratégiai elemzése, beavatkozó eszköz kísérleti példányának kifejlesztése

Kiserőművek (gázmotor, nap, szél) hálózat visszahatásának vizsgálata

PLC üzemet meghatározó, befolyásoló jellemzőinek vizsgálata

Intelligens mérők és kommunikációs rendszerük kialakítása, tesztelése

Intelligens hálózatok (SmartGrid), elosztott energiatermelés

E-mobility (villamos autózás) eloszhálózati és rendszerszintű hatásainak vizsgálata.