Oktatott tárgyaink és szakirányaink a Csoport alkalmazásorientált kutatási tevékenységére támaszkodva lehetőséget teremtenek a villamosenergia-rendszer tervezésével, üzemeltetésével, szabályozási- és irányítási rendszereivel, a hagyományos és megújuló energiák rendszerbe illesztésével kapcsolatos energetikai technológiák és vizsgálati módszerek modern ismeretanyagának elsajátítására és biztos alapot nyújtanak a jövő kihívásainak is megfelelni képes mérnöki tudás megszerzéséhez.

 

Megszerezhető kompetenciák

- Villamosenergia-rendszer üzeme, irányítása, modellezése, szoftver alkalmazások.
- Elektromágneses és elektromechanikai tranziensek.
- Rendszerbiztonság, villamos energia minőség, EMC.
- Harmonikus források identifikációja, harmonikusok szűrése.
- Intelligens védelmi rendszerek és irányítástechnika.
- Szimuláció, szakértői rendszerek alkalmazása.

 

- A villamosenergia-technológia trendek megértéséhez nélkülözhetetlen rendszerszemlélet elsajátítása,

- a technológiához kapcsolódó fizikai jelenségek és folyamatok elméleti hátterének megértése

- a folyamatok befolyásolására alkalmas eszközök megismerése

- az ismeretek alkalmazása a számítógéppel támogatott tervezésben, a hatékony és biztonságos üzemeltetésben.